Értékpapír Számla

Nyisson  Értékpapír Számlát befektetései rugalmas és kényelmes kezeléséhez!

A Számlatulajdonos tulajdonában álló értékpapírt a megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartjuk és kezeljük, a Számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesítjük, a számlán történt jóváírásról, terhelésről, a számla egyenlegéről a Számlatulajdonost értesítjük.

 

Ügyfeleink igen kedvező költségek mellett, széles termékpalettáról választhatnak az igényeiknek leginkább megfelelő értékpapírok közül.

 

Az ügyfélszámlán tartjuk nyilván a Számlatulajdonost megillető bevételt és az ügyfélszámláról teljesítjük a számlatulajdonost terhelő kifizetéseket. Az ügyfél szabadon rendelkezhet az ügyfélszámla befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás vagy értékpapír hozamából, elidegenítésből származó összeg felhasználásról.

 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata, mellékletei (díjjegyzéke) és szerződésmintái innen letölthetők.

Hirdetmények