Gyámhatósági betét

Az alábbi menüpontban olvashat a Gyámhatósági betétről.

Speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett elkülönítetten kezelt, kiemelt látraszóló kamatozású betéti forma.

 

Tulajdonosának (a gyermeknek, illetve a gyámság vagy gondnokság alatt álló személynek) nincs rendelkezési joga az egyébként őt megillető pénzösszeg felett.

 

A rendelkezési jog a jogszabályok és a gyámhatósági határozat szabta keretek között a szülőt, gyámot, gondnokot (továbbiakban: törvényes képviselő) illeti meg mindaddig, amíg a jogosult nagykorúvá nem válik, vagy nagykorúságának elérése előtt házasságot nem köt, illetve a gondnokság alól nem mentesül, ki nem kerül.

Hirdetmények