NYESZ számla

A  Nyugdíj-előtakarékossági Számlán szabadon dönthet nyugdíjcélú megtakarításairól, amelyek adómentesen és akár adó-visszatérítéssel gyarapodhatnak.

A Nyugdíj-előtakarékossági számlával (NYESZ) rendelkező, előtakarékoskodó Ügyfelek az általuk befizetett összeget - saját döntésüknek megfelelően - forintban denominált befektetési jegybe, Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvénybe, Magyar Állampapírba, befektetési alapba és strukturált kötvénybe fektethetik be. A számlatulajdonos a NYESZ számlán elhelyezett befizetéseinek összege után egyrészt adó- visszatérítésre jogosult, másrészt befektetéseinek nyeresége és hozama adómentességet élvez (kivéve az osztalékot) a számláról teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak minősülő kifizetés, átutalás, átvezetés esetén.

 

 Nyugdíjszolgáltatásnak minősül a NYESZ számlán lévő követelés, amennyiben az Előtakarékoskodó a NYESZ számla felmondásának időpontjában igazolni tudja, hogy jogosult az Szja tv. 3. §- ának 23. pontjában meghatározott nyugdíjra, és a felmondásra a számlanyitás adóévét követő harmadik adóévben, vagy azt követően kerül sor.

 

Az előtakarékoskodó halála esetén a NYESZ számla egyenlegének összege örökölhető.

 

  • A NYESZ számla két részből, egy nyugdíj pénzszámlából, illetve egy nyugdíj értékpapírszámlából áll. A két számlatípus kizárólag egyszerre nyitható és egyszerre mondható fel.
  • NYESZ számlát az a magánszemély nyithat, aki a számlanyitással egyidejűleg legalább 5.000 Ft befizetést teljesít a számlára.
  • Nyugdíjas ügyfeleink is köthetnek NYESZ számlaszerződést, azonban kizárólag a számlanyitás adóévét követő harmadik adóévben vagy azt követően minősül a számláról történő kifizetés nyugdíjszolgáltatásnak.
  • A NYESZ számla kizárólag forintban vezethető, az azon nyilvántartott pénzeszközök, értékpapírok fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik.
  • Fontos, hogy a NYESZ számlához kapcsolódó kedvezmények 2006. szeptember 1-jétől kizárólag a „NYESZ-R” megjelölésű Nyugdíj-előtakarékossági Számlára vonatkoznak. A Bank Ügyfelei számára kizárólag „NYESZ-R” megjelölésű számlát vezet.


 Kiknek ajánljuk a  NYESZ számlát?

 

 A NYESZ számla termékünket minden olyan belföldi és külföldi, de belföldiként adózó magánszemélynek ajánljuk:

 

  • aki időben szeretné biztosítani magának a nyugodt nyugdíjas éveket, és fontos számára, hogy saját maga döntsön megtakarításának összetételéről,
  • akinek számít, hogy befektetett megtakarításai kamat- és ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemadó mentesen gyarapodjanak,
  • aki igényt tart a Nyugdíj-előtakarékossági befizetések összege után járó adó-visszatérítés évenkénti összegére, amely tovább növeli befektetéseinek hozamát,
  • aki a tőkepiacon elérhető befektetések magas, kiemelkedő hozamlehetőségét szeretné kihasználni.
Hirdetmények