1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Hitelek
 4. LAKÁSCÉLÚ HITELEK
 5. TAKARÉK 10+10 OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL

TAKARÉK 10+10 OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL

Így kerek az otthon!


Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel


THM (1): 3,11% - 3,20%

 

 

Most az otthona is nagyobb lehet, nem csak a családja!
Igényeljen állami támogatással nyújtott, kedvező kamatozású lakáshitelt a Takarék Csoport hálózatában!
 

A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

2016. január 1. óta a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel vehető igénybe, abban az esetben, ha az igénylő házaspár új lakás építésére vagy új lakás vásárlására, a 10 millió Ft összegű Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is igénybe veszi.

 

Kezdeti költségekre vonatkozó kedvezmények (2)

 • *  nem számítunk fel folyósítási díjat
  *  nem számítjuk fel legfeljebb 6 000 Ft értékben a nem hiteles tulajdoni lap lekérdezésének költségét, amennyiben azt a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül
  *  átvállaljuk a közokiratba foglalás díját maximum 50 000 Ft-ig
  *  az első folyósítást követő 30 napon belül visszatérítjük az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozóan
   

 

Milyen célokra igényelhető?

Magyarország területén lévő új lakás vásárlására és új lakás építésére.

 

Miért előnyös a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

 

 • *  Kedvező: kamata az állam által kamattámogatással biztosított, ennek köszönhetően a piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb, a vonatkozó jogszabály szerint akár 25 éven keresztül fix, évi 3,00%
  *  Kiszámítható: 5 éves kamatperiódus, hosszú távra rögzített kamatok, legfeljebb 25 év kamattámogatás, ezáltal könnyen tervezhetővé válnak a kiadások
  *  Biztonságos: forint alapú, így nincs árfolyamkockázat
   

Kik vehetik igénybe és mik az igénylés feltételei?

 

 • *  Olyan, legfeljebb 3 gyermek születését vállaló fiatal házaspárok, amelyek legalább egyik tagja még nem töltötte be a 40. életévét, a kérelem benyújtásának időpontjában.
  *  Az igénylővel közös háztartásban élő, legalább 3 vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelő egyedülálló, vagy élettársi jogviszonyban élő személyek, illetve házastársak, vagy a fenti feltételnek megfelelő fiatal házaspárok, ha a gyermekvállalással gyermekeik száma legalább 3 lesz.
  Az igénylő:
 •       *  magyar állampolgár vagy Magyarország területén élő bejelentett lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
 •            *  ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással vagy
             *  hontalan jogállással rendelkezik.
        *  nem szerepel a központi hitelinformációs rendszerben, vagy tartozását már legalább egy éve teljesítette.
  Az igénylőknek legalább olyan mértékű igazolt jövedelemmel kell rendelkezniük, hogy a hitelhez kapcsolódó havi fizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják.
  *  A hitel igénylői a lakásvásárlás vagy építés esetén annak megvásárlását, vagy elkészültét követően 90 napon belül a hitelcéllal érintett lakóingatlanban lakóhelyet létesítenek, amelyet 90 napon belül a hitelintézet felé igazolni kötelesek.
  *  A hitelcéllal érintett (vásárolt, épített) lakóingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
  *  Lakásvásárlásnál az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti hozzátartozói, és, ha az eladó jogi személy, vagy egyéni vállalkozó – az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
  *  Lakásvásárlásnál a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt fizetési számlára teljesíti, ideértve azt is, ha a teljesítés az adásvételi szerződésben megjelölt ügyvédi letéti vagy eladói hiteltartozás kiegyenlítésére megadott technikai/hitel számlára történik.
   

Egyéb igénylési feltételek:

 • *  Az Igénylő új lakás vásárlása esetén a vételár egészét, építés esetén a Hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át (illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön/támogatás összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő) számlával kell, hogy igazolja.
  *  Az Igénylőnek, a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolnia, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél a Tbj. 5. §-a szerint, és a megelőző legalább 2 évben a Rendeletben meghatározott jogcímek szerint folyamatosan biztosított.
  *  Igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
  *  A hitelkérelmet vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, építés esetén pedig a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet benyújtani.
   

Mekkora az igényelhető hitelösszeg?

Minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft.

 

A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve az ügyfél igazolt jövedelmétől.

 

Milyen futamidővel igényelhető?

A kölcsön futamideje minimum 5, maximum 25 év.

 

Mekkora az állami támogatás mértéke?

A kamattámogatás mértéke a vonatkozó kormányrendelet szerinti bruttó kamat 3%-ponttal csökkentett mértékének megfelelő érték.

 

A 10 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl:

A legfeljebb 10 millió Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

 • *  lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
  *  egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.
   

Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

 

Új lakás építése esetén

 • *  A kölcsön folyósítása – az ingatlan készültségi fokával arányosan – legalább kettő, legfeljebb öt, a Hitelintézet által meghatározott részletekben történik.
  *  A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan (vagy konkrét munkálatok elvégzését követően), a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását és igazolását követően kerülnek folyósításra.
  *  Az utolsó részfolyósítás összegét a hitelintézet a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja.
  *  Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül az Ön által megjelölt fizetési számlára, átutalással történik.
   

Új lakás vásárlása esetén

 • *  A kölcsön folyósítása új lakás vásárlása esetén egy összegben történik
  *  Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása forintban, közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt, forintban vezetett fizetési számlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik.
   

Hogyan történik a hitelcél megvalósulásának ellenőrzése?

 

Lakásépítés esetén

A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzése az Ön nyilatkozata alapján – az egyes folyósítási feltételekhez rendelten – helyszíni szemle megtartásával, a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával, valamint építés esetén a hitelcél ingatlanba történő beköltözés – az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül lakcímkártya bemutatásával történik. Ezzel egyidejűleg szükséges a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelmét is bemutatni.

 

Lakásvásárlás esetén

A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése az adásvételi szerződés hitelintézet részére történő bemutatásával, a kölcsönösszegen felüli vételár-rész megfizetésének igazolásával, a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával, a bejegyzett tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolásával, valamint a hitelcél ingatlanba történő beköltözés a kölcsön folyósítását követően legfeljebb 90 napon belül lakcímkártyával történő igazolással történik.

 

Reprezentatív példák: 

 

Konstrukció

 

 

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön 
Hitelcél  vásárlás  építés 
Fedezet  a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelező/Hitelközvetítő   Takarék Csoport  Takarék Csoport  
Hitelkamat típusa   Változó kamatozás  Változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft  5 000 000 Ft 
 Hitel devizaneme  Forint  Forint
Hitel futamideje 20 év  20 év 
Törlesztőrészletek száma 240 240
Vállalt havi rendszeres jóváírás összege 150 000 Ft-tól 150 000 Ft-tól
Hitelkamatláb mértéke 3,00% 3,00%
THM  3,11% 3,20%
Törlesztőrészlet összege 27 839 Ft  27 839 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 6 693 960 Ft  6 731 422 Ft
A hitel teljes díja 1 693 960 Ft  1 731 422 Ft

 

Mindkét példában 1 ingatlanfedezettel történt a számítás.

 

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, amelynek díját - a pontos összeg ismeretének hiányában - a reprezentatív példa, illetve a THM nem tartalmazza. Hitelintézeti fizetési számla fenntartása/nyitása nem kötelező, ezért a számlavezetés díját a reprezentatív példa nem tartalmazza.

 

(1) A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt a 2018. november hónapra irányadó kondíciók alapján. A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak.

A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését vállalja át a Hitelintézet. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a vonatkozó jogszabály szerint a teljes futamidő alatt fix évi 3%.

A THM értéke függ a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja, illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától.

(2) A kedvezmények és az akciók visszavonásig, de legkésőbb 2019. január 31. napjáig befogadott és legkésőbb 2019. március 31. napjáig szerződött piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek esetén érvényesek.


A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. További, részletes információért kérjük, forduljon munkatársainkhoz. A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel a Fontos tudnivalók menüpontban feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények