1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hitelek
 4. Bankgarancia, Bankkezesség

Bankgarancia, Bankkezesség

A Centrál Takarékszövetkezet a hitelképes ügyfeleinek maximum 3 éves lejáratú bankgaranciát nyújt, illetve bankkezességet vállal forintban.

Takarékszövetkezet bankgarancia nyújtása esetében feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy bizonyos feltételek bekövetkezése esetén, írásbeli felszólításra, a bankgarancia szerződésben rögzített összegig, a kedvezményezett részére fizetést teljesít.

 

Fajtái:

 

 • fizetési garancia
 • jólteljesítési garancia
 • jövedéki biztosíték céljából kibocsátott garancia
 • vámbiztosíték célból kibocsátott garancia
 • különböző pályázatokon való részvételhez szükséges bankgarancia
 • állami támogatásokhoz kapcsolódó bankgarancia
 • hitel biztosítékul szolgáló bankgarancia

 


Bankkezesség vállalásával a Takarékszövetkezet a kedvezményezettel szemben arra kötelezi magát, hogy amennyiben a kötelezett kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítené, úgy a Takarékszövetkezet maga fog helyette fizetést teljesíteni. A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt: érvényesítheti a kezesség igénybevételével mindazt a kifogást, amelyet a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben. A bankkezesség mindig csak készfizető kezesség lehet.


A bankgaranciát, bankkezességet gazdálkodó szervezetek (jogi személy és nem jogi személyiségű vállalkozások, szövetkezetek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók) vehetik igénybe.

 

Igénylés feltételei:

 

 • a bankgarancia, bankkezesség nyújtás feltétele, hogy az ügyfél pénzforgalmi bankszámlával rendelkezzen, vagy pénzforgalmi bankszámlát nyisson a Takarékszövetkezetnél;
 •  rendelkezésre kell, hogy álljon a bankgarancia kérelem alapjául szolgáló szerződés, pályázati kiírás, egyéb megállapodás;
 •  megfelelő ingatlan fedezet vagy óvadék.
 •  a garanciadíj, illetve a bankkezesség díj mértéke százalékos formában a Hirdetményben kerül meghatározásra.


A hitel igénybevételének további feltételeiről, kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokról kérjük, érdeklődjön Kirendeltségeinkben, munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére. 

Hirdetmények