1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hitelek
  4. Beruházási hitel

Beruházási hitel

Beruházási hitel

   A különböző vállalkozási célú, hosszú távon megtérülő fejlesztések megvalósításához a tárgyi eszközök körébe tartozó vagyoni eszközök (gépek, berendezések, épületek, építmények) beszerzésének, felújításának, bővítésének, korszerűsítésének finanszírozására a Takarékszövetkezet beruházási hitelt biztosít.

 

   A több évre szóló hitelszerződésben a finanszírozás mértékéről, a futamidőről (a hitel futamideje általában öt év, de indokolt esetben - az adósminősítés, a fedezetek és a megvalósítandó beruházás függvényében - lehet ennél hosszabb is, illetve az ügyfél igényéhez igazítva rövidebb is) és az esetleges türelmi időről, a biztosítékokról a vállalkozás tevékenységének és pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével állapodik meg az ügyfél és a Takarékszövetkezet.

 

   A hitelt mindazok a jogi személyiséggel rendelkező illetve nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók igényelhetik, akik beruházási céljának megvalósítása reális alapokon nyugszik, rendelkeznek egy meghatározott mértékű (minimum 30 %) sajáterővel, eredményesen működnek, a beruházás magvalósulása alatt képesek a kamatterheket fizetni, s a megvalósítandó beruházás üzembe helyezése után a képződő többlet-nyereség fedezetet nyújt a tőketörlesztésekre.

 

   A hitel folyósítása szoros elszámoltatással, számlák alapján történik, vagy a pénzforgalmi számlára történő jóváírással, vagy közvetlenül - a sajáterő rendelkezésre állásával - a beruházási szállító számlájának kiegyenlítésével.

 

   A sajáterő rendelkezésre állása történhet egy összegben előre, a beruházás megkezdésekor történő rendelkezésre állással, és történhet forrásarányosan, folyamatosan a számlák kiegyenlítésekor, a hitelszerződésben foglaltak szerint.

 

   A hitel igénybevételének további feltételeiről, a kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokról kérjük, érdeklődjön Kirendeltségeinkben, munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

 

   A hiteldíj és egyéb költségek az adósminősítés és a fedezetek függvényében a mindenkori kondíciós lista szerint kerülnek megállapításra. A kondíciós lista tartalmazza a konkrét, a Takarékszövetkezet által forgalmazott beruházási hitel kondícióit is.

Hirdetmények